Feedback

Aard van de onderzoeken

We presenteren onderzoek op basis van vragen uit de onderwijspraktijk en vaak ook uitgevoerd in en met de onderwijspraktijk. In ieder geval betreft het de onderzoeken die in het kader van het thema Gedrag en passend onderwijs door de NRO zijn toegekend.

 

Het betreft onderzoekvragen gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en sociale ontwikkeling, vanuit een drietal perspectieven:

De leerling: wat is de invloed van probleemgedrag op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en op hun toekomstperspectief?

De leraar: wat is de invloed van de leraar bij het ombuigen van ongewenst gedrag? Welke competenties heeft de leraar nodig?

De onderwijscultuur: welke invloed heeft de schoolcultuur op zowel het gedrag, het welbevinden, als het presteren van leerlingen.

 

Sommige onderzoeken betreffen meerdere perspectieven.

Verfijn