Feedback

Hoe

Op deze website presenteren onderzoekers hun resultaten op het gebied van gedragsonderzoek. Per onderzoek vind je een samenvatting van het onderzoek in tekst en/of beeld zodat je snel inzicht krijgt in wat het onderzoek heeft opgeleverd. Daarnaast vind je de gegevens van scholen en/of personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek of de resultaten in de praktijk brengen. Je kunt dus altijd een collega bereiken om meer informatie op te vragen. We streven ernaar maandelijks een nieuw onderzoek te plaatsen. De onderzoeken die zijn toegekend in de eerste Call for Proposals worden gepubliceerd op het moment dat de resultaten beschikbaar komen.

 

Centraal in onze kennisdelingsactiviteiten staan de ontmoetingen tussen de onderzoekers en praktijkdeskundigen, de zogenaamde AGORA’s of kenniscafe’s. Voor onderzoekers en praktijkmensen bieden ze de mogelijkheid tot een professionele dialoog waarin deelnemers nieuwe inzichten en oplossingen verwerven of nieuwe onderzoeksvragen formuleren; een ontmoetingsplein waar deelnemers kennis halen en brengen. Binnen het platform werken we met ambassadeurs voor kennisdeling. Zij werken vanuit het motto: “delen is het nieuwe hebben”. Ambassadeurs zijn praktijkmensen met grote netwerken die:

  • kennisdelingsactiviteiten uitzetten in hun netwerken
  • informatie delen over de activiteiten van het NRO en het platform
  • zelf actief onderzoeksresultaten binnen hun netwerk verspreiden
  • zelf participeren in onderzoek

 

Op deze website vind je de activiteiten die door de ambassadeurs worden georganiseerd en de manier waarop je je kunt inschrijven. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.