Feedback

Events / Agora

Vanuit het Motto: ‘Delen is het nieuwe hebben’ organiseert het kennisplatform ’leren van gedrag” in het hele land ontmoetingen voor onderwijsmensen, wetenschappers en gedragsspecialisten die ieder vanuit hun eigen expertise op zoek zijn naar oplossingen voor de onderwijsbelemmeringen van leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat; leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.

Gedrag is een signaal: Wat proberen deze leerlingen ons te vertellen met hun gedrag?

Gedrag is een vak: Wat is een adequate reactie?

 

In een AGORA delen we de kennis en zoeken samen naar oplossingen.

  • Scholen leren gebruik te maken van kennis uit praktijkgericht gedragsonderzoek
  • Onderzoekers leren van de expertise van scholen
  • Scholen delen hun (succes) en ervaringen met elkaar

 

In 2019 worden 25 bijeenkomsten georganiseerd die je gratis met je collega’s kunt bijwonen. Op iedere AGORA staat een onderzoek of een thema centraal. Je kunt ook verzoeken indienen voor een specifiek thema of onderzoek.