Feedback

Groepsdynamica

03-09-2018 / Wendy Nelen, MSc, senior onderzoeker bij Praktikon te Nijmegen

De invoering van Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat de positie van het speciaal onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden is veranderd. Het heeft als doelstelling dat meer leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen het regulier onderwijs blijven. Bij leerlingen die wel verwezen worden naar het speciaal onderwijs is het doel om zo kortdurend mogelijk te plaatsen en zo snel mogelijk terug te leiden naar regulier onderwijs.

lees meer

Om dit binnen het speciaal onderwijs, en specifiek het cluster 4 onderwijs, te bewerkstelligen is het van belang om zo effectief mogelijk te (be)handelen tijdens het verblijf van de leerling in die setting. Effectief handelen impliceert inzicht te hebben in factoren die belemmerend dan wel beschermend werken op het functioneren van leerlingen in het speciaal onderwijs. Wij hebben ons daarbij gefocust op twee potentieel belangrijke sociale factoren:

 

(1) de leerkracht-leerling relatie, en

(2) groepsdynamische factoren tussen leerlingen onderling.

 

Uit onderzoek binnen het reguliere onderwijs is gebleken dat deze factoren de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden, en daarom ook een rol zouden kunnen spelen in het speciaal onderwijs. Daarnaast zijn het factoren waar de leerkracht invloed op uit kan oefenen, waardoor ze aanknopingspunten zijn voor verbetering van het speciaal onderwijs.

lees minder

Downloads

Factsheet Paper 2 Normen
In deze factsheet worden de resultaten beschreven van de deelstudie naar gedragsnomen in de klas en het effect daarvan op de sociale status van leerlingen met gedragsproblemen.
Factsheet Paper 1
In deze factsheet worden de resultaten beschreven van de deelstudie naar leerkracht-leerlingrelaties en het effect daarvan op de sociale status van de leerlingen in de klas.
Sociale relaties in de klas
In deze presentatie worden de uitkomsten van de eerste drie deelonderzoeken van het Groepsdynamica project getoond. De presentatie is gegeven op Hét Congres, op 30-11-2018 te Papendal.
Praktikon, CED-groep, OnderwijsAdvies, HCO, Koraal en Onderwijs Entrea Lindenhout
Nijmegen
Aan het project zijn de volgende personen verbonden:
  • Wendy Nelen, MSc, is werkzaam als senior onderzoeker bij Praktikon te Nijmegen.
  • Drs. Esther van Efferen-Wiersma is orthopedagoog-generalist en werkzaam als ontwikkelaar en onderzoeker bij de CED-Groep te Rotterdam.
  • Dr. Heleen van der Stege is orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker bij de CED-Groep te Rotterdam.
  • Drs. Koen van Zoest is orthopedagoog/gz-psycholoog en werkzaam bij het Pedologisch Instituut Leiden en OnderwijsAdvies.
  • Drs. Fanny de Swart is gz-psycholoog en werkzaam als behandelcoördinator bij Onderwijs Entrea Lindenhout te Ubbergen en als buitenpromovendus van Entrea bij de Radboud Universiteit te Nijmegen.
  • Prof. dr. Ron Scholte is werkzaam als directeur van Praktikon en bijzonder hoogleraar Effectiviteit en Professionalisering in de Jeugdzorg aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.