Feedback

Welkom op de website Leren van gedrag!

Omgaan met moeilijk (verstaanbaar) gedrag van leerlingen in de klas is een van de uitdagingen waar onderwijsprofessional voor staan. Gedrag is vaak een vorm van communicatie. Ook de leerling met probleemgedrag wil ons via gedrag iets duidelijk maken. Scholen, beleidsmakers, leraren, zorginstellingen, ontwikkelaars en onderzoekers hebben samen de lastige taak ‘de boodschap’ achter dat gedrag te ontcijferen en vervolgens de juiste aanpak te bepalen om leren en ontwikkeling te bevorderen. Deze website wil een wegwijzer zijn naar onderzoek op het gebied van gedrag en vooral ook de toepassing daarvan in de praktijk. Deze site en de beschreven activiteiten vallen onder het thema gedrag en passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Bijeenkomsten

We organiseren ontmoetingen tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals om informatie uit te wisselen en samen na te denken over de toepassingsmogelijkheden en benutting van de onderzoeksresultaten in de eigen specifieke onderwijssituatie …
lees meer>

Hoe werkt deze website

Op deze website vind je onderzoeken op het gebied van gedrag waarbij de resultaten in beeld en tekst worden samengevat. We verwijzen naar gebruikers met wie contact kan worden opgenomen voor informatie. Daarnaast zie je welke bijeenkomsten we organiseren …
lees meer>